Priežastys, Kodėl Dyzelis Užsikuria Ir Staiga Užgęsta


Kai jūsų automobilio variklis užvedamas, bet po to staiga užgęsta, dėl to gali būti kaltos  viena ar kelios konkrečios sistemos ar jų komponentai. Pavyzdžiui: uždegimo arba įpurškimo sistema, mažas tuščiosios eigos greitis, kurį reikia reguliuoti, netinkamai sureguliuotas karbiuratorius, vakuuminiai nutekėjimai, vienas ar daugiau blogų jutiklių.

Priežastys, kodėl užvedus automobilį jis užgęsta:

Jei jūsų automobilio variklis sustoja iš karto po jo užvedimo, tada dažniausiai ši sąlyga rodo užsikimšusį kuro filtrą arba uždegimo jungiklį, kurį reikia reguliuoti, arba susidėvėjusius / sudegusius kontaktus. Jei automobilio variklis trumpai veikia tuščiąja eiga, o tada užgęsta, tuomet tai gali būti degalų tiekimo problema, kurią įtakoja kuro filtras, degalų siurblys, balastinis rezistorius arba degalų slėgio reguliatorius. Blogas skirstomojo veleno / alkūninio veleno padėties jutiklis – kitas pasitaikantis gedimas, kuris įtakoja tai, kad automobilis užgęsta jį užvedus. Alkūninio veleno ir skirstomojo veleno padėties jutikliai yra skirti informuoti, kur visada yra alkūninis velenas ir (arba) skirstomasis velenas. Tai leidžia koordinuoti žvakių uždegimo laiką su besisukančio mazgo padėtimi, todėl jei signalas nėra gaunamas, tada variklis gali neužsivesti arba užgesti iš karto po užvedimo.

Automobilis, jį užkūrus, gali užgesti ir dėl to, kad yra blogas tuščiosios eigos oro valdymo vožtuvas (IAC), kuris reguliuoja transporto priemonės oro ir degalų mišinį tuščiąja eiga. Jis taip pat valdo tuščiąja eiga keičiantis variklio apkrovai, pavyzdžiui, kai įjungiate oro kondicionierių, priekinius žibintus arba radiją. Kai sugenda tuščiosios eigos oro valdymo vožtuvas, jis negali reguliuoti oro ir degalų mišinio, todėl automobilis užgęsta. Kartais tuščiosios eigos oro valdymo vožtuvo viduje yra elektros problema, dėl kurios vožtuvas negali tinkamai veikti. Daugelį tokio pobūdžio elektros problemų galima patikrinti naudojant multimetrą, o jei pagrindinė priežastis yra elektros problema pačiame tuščiosios eigos oro valdymo vožtuve, greičiausiai turėsite jį pakeisti.

Nešvarus arba sugedęs masės oro srauto (MAF) jutiklis – dar viena priežastis, kodėl automobilis staiga užgęsta. Daugumos transporto priemonių oro masės srauto (MAF) jutiklis yra atsakingas už oro kiekio, patenkančio į variklį, matavimą, todėl yra labai jautrus. Nešvarumų ir alyvos sankaupos, ištekančios pro variklio oro filtrą, gali lengvai užteršti šį jutiklį, kuris, to pasekoje, dažnai nuskaitys neteisingus oro matavimus ir sumažins oro ir degalų santykį, todėl automobilį užvedus, jis staiga nustos veikti. Blogas vakuumo nuotėkis – kita pasitaikanti problema, dėl kurios automobilis gali staiga užgesti, kai yra užvedamas. Vakuuminis nuotėkis yra skylė transporto priemonės oro įsiurbimo sistemoje už masės oro srauto (MAF) jutiklio, leidžiančio nematuotą orą patekti į variklį. Jei yra blogas vakuumo nuotėkis, tada bus per daug oro degaluose, ko pasekoje transporto priemonė gali užgesti. Įprastai automobilis vis tiek važiuos su nedideliais vakuumo nuotėkiais, tačiau jei nuotėkis yra stiprus, degalų purkštukai gali nesugebėti išlaikyti viso papildomo oro sistemoje, kad tinkamai sudegtų degimo kameroje.

Taip pat tai gali būti ir uždegimo sistemos problema. Uždegimo sistema yra atsakinga už kibirkšties generavimą, kuri uždega oro ir degalų mišinį vidaus degimo kameroje. Jei kiltų kokių nors problemų su uždegimo sistema, pvz., su uždegimo žvakėmis ar net automobilio akumuliatoriumi, kibirkšties gali nepakakti. Dėl to automobilis gali užgesti vos jį užvedus arba jis apskritai gali būti neužvedamas. Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus jungtis yra tvirta, o gnybtuose nėra korozijos. Patikrinkite, ar uždegimo žvakių laidai arba uždegimo ritės yra tinkamai pritvirtinti prie kiekvienos uždegimo žvakės, o tada patikrinkite uždegimo žvakes, kad įsitikintumėte, jog jos atrodo sveikos.

Kuro siurblio nuotėkis – gana dažnai pasitaikanti priežastis, kodėl automobilis užgęsta vos paleidus variklį. Jei kuro siurblyje arba degalų įpurškimo sistemoje yra koks nors nuotėkis, tai sukels problemų vidaus degimo procesui. Varikliui reikia tinkamo oro ir degalų kiekio, kad susimaišytų ir užsidegtų. Jei kur nors nuteka kuras, tada tinkamas kuro kiekis gali nepatekti į degimo kamerą, o to gali pakakti, kad variklis užsivestų, tačiau staiga užgestų. Paskirstymo diržo / paskirstymo grandinės praslydimas taip pat įtakoja automobilio užgesimo problemą vos tik jį užvedus. Paskirstymo diržas ar grandinė, pralekusi dantį, įtakos tai, kad įsiurbimo ir (arba) išmetimo vožtuvai atsidarys netinkamu laiku, todėl automobilis paleidus variklį užges. Šią variklio problemą būtina kuo greičiau pašalinti, kad būtų išvengta katastrofiškų variklio gedimų.

Degalų įpurškimo jutiklio problema – priežastis, dėl kurios automobilis užgęsta. Degalų purkštukams reikalingas tam tikras slėgis, kad jie galėtų įpurkšti reikiamą kuro kiekį į vidaus degimo kamerą. Variklio valdymo blokas susisiekia su degalų purkštuku per prie jo pritvirtintą jutiklį, kuris seka slėgio dydį degalų purkštuve ir perduoda šią informaciją variklio valdymo blokui. Iš ten kompiuteris atitinkamai keičia slėgį, tačiau jei kyla problemų su degalų purkštuko jutikliu, variklis negauna reikiamo degalų kiekio tinkamam degimui, dėl ko automobilis gali iškart užgesti. Degalų purkštukai taip pat gali užsikimšti, o tai paveiktų jų purškimo būdą ir gebėjimą įpurkšti reikiamą degalų kiekį. Blogas karbiuratorius – dar vienas gedimas, dėl kurio automobilis užgęsta vos jį užvedus. Karbiuratorius yra labai svarbi vidaus degimo proceso sudedamoji dalis senesnėse transporto priemonėse, kuriose nenaudojamas elektroninis degalų įpurškimas. Jis atsakingas už tinkamą oro ir degalų santykio reguliavimą, kad būtų užtikrintas efektyvus degimas. Jei turite blogą karbiuratorių, kuris dėl kokių nors priežasčių sugenda, greičiausiai jis sumažins oro ir degalų santykį, todėl automobilis negalės tinkamai veikti.

Variklio valdymo bloko gedimas – kita problema, kuri neleidžia tinkamai veikti automobiliui. Variklio valdymo blokas, variklio valdymo modulis arba jėgos pavaros valdymo modulis yra kompiuteris, valdantis pagrindinius transporto priemonės variklio parametrus ir programavimą. Nors ir retai, jis gali sugesti ir sustoti, o gedimą paprastai lydi keli elektros sistemos gedimai, pvz., trūksta arba yra neteisingi jutiklio rodmenys. Viena iš galimų problemų yra nesugebėjimas tinkamai valdyti degalų įpurškimo sistemos, dėl kurios užvedus automobilį gali kilti problemų.

Naudingi patarimai

Comments are disabled.